Reglement topscorers jeugd

Hieronder volgen de spelregels die van toepassing zijn voor de Jeugdtopscoorder van Brabant.

1
Elk ingeschreven elftal dient uit te komen in een klasse die door de Stichting is aangegeven. Dit betreffen de klassen van de A,B,en C junioren van de ere-divisie tot en met de tweede klasse. Hier is sprake van een hele competitie.

2
Indien er verenigingen zijn die lagere elftallen dan A1, B1 en C1 in deze klassen hebben vertegenwoordigd mogen deze ook inschrijven voor de Jeugdtopscoorder van Brabant.

3
Inschrijving van de elftallen is mogelijk tot 15 oktober van elk jaar. Alle meldingen na 15 oktober worden niet  meer in behandeling genomen.

4
Indien een elftal in de loop van het seizoen in een andere klasse, om welke reden dan ook, wordt ingedeeld, vervalt de score van de spelers van dat
betreffende elftal.

5
Indien in de loop van het seizoen een elftal uit de competitie wordt gehaald vervalt de score van de spelers van dat betreffende elftal.

6
Indien in de loop van het seizoen een speler in een hoger of lager elftal wordt geplaatst vervalt de score en zal de score opnieuw moeten beginnen.

7
Elke week dient de vereniging de stand door te geven van de spelers die hebben gescoord. Dit kan door middel van e-mail, fax of per post. Indien wij in een periode van drie weken na de laatste gegevens niets hebben vernomen zal het aantal doelpunten van de spelers worden verwijderd uit de totaalstand.
Het is van het grootste belang dat er een up to date stand is daar deze elke week aangepast wordt voor publicatie op teletekst pag. 690 van Omroep
Brabant en op de website: www.coendillen.nl

8
Indien een onjuiste opgave is gedaan wordt de desbetreffende speler uit de stand verwijderd. Steekproefsgewijs zal de stichting wedstrijden controleren.

9
In alle andere gevallen beslist het bestuur van de Stichting.